NUEVO - umenie darovať
Benefit1 Doručenie do 2 prac.dní, objednávky do 10.00 ZAJTRA
Benefit2 Doprava nad 50 € zdarma
Benefit3 1000+ produktov na sklade
Wishlist Môj účet 0 {lang('l_o_cart_full')}

Zásady spracovania osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Robíme všetko preto, aby u nás bolo bezpečne. V tomto dokumente nájdeš všetky potrebné informácie o tom, ako chránime Tvoje súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžeš spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými Tvoje údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máš.

Pri spracúvaní nielen rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany Tvojich osobných údajov týkajú, ale snažíme sa robiť aj viac.

Kto sme a kde nás môžeš kontaktovať

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Tvojich osobných údajov:

Inte s. r. o.,
Májového povstania českého ľudu 1159/171 
924 01 Galanta zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel Sro, Vložka čislo: 43250/T.

IČO: 51968894, DIČ: 2120866462. Spoločnosť je neplatca DPH.

Kontakt na poverenú osobu pre ochranu osobných údajov

Poverencom pre ochranu osobných údajov je Karol Szalay, ktorého možno kontaktovať na e-mailovej adrese: info@nuevo.sk. Vyplnením objednávky, registrácie, prihlásením k odberu obchodných oznámení alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete našej spoločnosti využívať Tvoje osobné údaje.

Aké informácie o Vás zhromažďujeme

Údaje pri nákupe

Pri nákupe od Teba požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie teda z dôvodu plnenia zmluvy. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých Ti nákup nevieme zaslať a Tvoju objednávku vybaviť, ako Tvoje meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

V našom obchode nezadávaš žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Tvojich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Tvoje meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).

V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Tvoje prihlasovacie údaje alebo zostatok na Tvojom účte. Jediný údaj, ktorý v tejto súvislosti ukladáme súvisí s funkciou „zapamätania“ si Tvojej karty. Aj túto funkciu však zabezpečuje banka a jedine tá vie spárovať Tvoje číslo karty s anonymizovaným údajom, pod ktorým si Tvoju kartu zapamätal náš systém.

Údaje pri vytvorení konta

V prípade, ak sa rozhodneš u nás vytvoriť používateľské konto, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú Tvoje meno a e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s Tebou vedeli komunikovať.

Môžeš sa však slobodne rozhodnúť, že nám oznámiš aj ďalšie údaje o sebe – telefónne číslo, uložiť jednu či viacero adries na doručovanie.

Uloženie osobných údajov z Tvojej objednávky nám umožní uľahčiť Ti ďalší nákup a údaje skôr použité Tebe predvyplniť do elektronického košíku. Osobné údaje z dôvodu uľahčenia nákupu spracovávame na základe právneho titulu oprávneného záujmu a udržujeme ich v databáze spoločne s ostatnými údajmi, teda po dobu 5 rokov po uskutočnení Tvojej poslednej objednávky.

Osobné údaje z dôvodu evidencie užívateľov držíme po dobu 5 rokov od Tvojej poslednej uskutočnenej objednávky. Počas doby 5 rokov od Tvojej poslednej uskutočnenej objednávky spracovávame Tvoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, vek a e-mailová adresa za účelom priameho marketingu, na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Údaje pri zapojení sa do spotrebiteľskej súťaže

V prípade, ak sa rozhodneš zapojiť do niektorej z našich spotrebiteľských súťaží, spracovávame aj všetky údaje s tým súvisiace, v rozsahu údajov uvedených v registračnom formulári alebo dotazníku (najmä Tvojho mena, priezviska, e-mailovej adresy, prípadne telefónneho čísla, veku a korešpondenčnej adresy.

Tvoje osobné údaje spracovávame na právnom základe udelenia prípravy a plnenia zmluvy alebo na právnom základe udeleného súhlasu alebo na právnom základe oprávneného záujmu, pričom podrobnosti môžu byť uvedené v štatúte súťaže, jeho prílohe s informáciami o spracúvaní osobných údajov alebo na stránke s informáciami o súťaži.

Osobné údaje z dôvodu zabezpečenia organizácie a vyhodnotenia súťaže spracovávame počas doby do úplného skončenia konkrétnej spotrebiteľskej súťaže a následne budú vymazané, spravidla do 3 mesiacov od skončenia súťaže. Podrobnosti a ďalšie možné účely spracúvania môžu byť uvedené v štatúte súťaže, jeho prílohe s informáciami o spracúvaní osobných údajov alebo na stránke s informáciami o súťaži.

Údaje pri udelení súhlasu na účely priameho marketingu

V prípade, ak si nebol naším zákazníkom, ale udelil si nám osobitný súhlas na spracovávanie svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu, budeme ich spracovávať na tomto právnom základe, a to v rozsahu meno, priezvisko, vek a e-mailová adresa.

Tvoje osobné údaje budeme spracovávať počas obdobia 5 rokov od udelenia súhlasu. Po uplynutí uvedeného obdobia budú vymazané, pokiaľ nám opätovne neudelíš súhlas na ich spracovávanie.

Iné údaje spracúvané na účely priameho marketingu

Na základe oprávneného záujmu spracúvame aj emailové adresy, ktoré si nám zadal na predajnej, výstavnej, marketingovej alebo súťažnej akcii prevádzkovateľa alebo prostredníctvom webu a prejavil si záujem o novinky. Takéto osobné údaje budeme spracúvať počas obdobia 5 rokov od získania ale najdlhšie do uplatnenia námietky.

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o Tebe získali, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od Teba získavame, Ti vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od Teba získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie, na zabezpečenia prepravy a tieto osobné údaje predávame prepravných spoločnostiam. V prípadne na jej pripomenutie, ak si objednávanie neukončil záväzným objednaním. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného systému.

Údaje a informácie, ktoré sme o Tebe získali pri poskytovaní našich služieb a po prihlásení sa do Tvojho konta, nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že Tvoje konto a údaje, ktoré v ňom máš k dispozícii, sú aktuálne.

Komunikácia s Tebou

Tvoje kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na Tvoje oslovenie, keď sa nás pýtaš, čo sa deje s Tvojou objednávkou, chceš nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadaš o inú zmenu svojich údajov vo svojej objednávke alebo používateľskom konte. Tiež Tvoje kontaktné údaje, ako aj údaje o Tvojich nákupoch, spracúvame v prípade, že reklamuješ dodaný tovar.

Ako dáta využívame pre marketingové účely

Ak si nám k tomu udelil súhlas, prípadne, ak si v počas predchádzajúcich piatich rokov bol naším zákazníkom, posielame Ti tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by Ťa mohli zaujímať. Zasielanie týchto emailov vieš ľahko spravovať cez funkciu vo svojom konte alebo zrušiť tým, že v doručenom e-maile klikneš na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu.

Ak si bol naším zákazníkom, všetky osobné údaje použité v marketingu využívame z právneho titulu oprávneného záujmu a pre marketingové účely ich uchovávame po dobu 5 rokov od Tvojej poslednej objednávky. Ak si naším zákazníkom nebol, ale udelil si nám súhlas na spracovávanie svojich osobných údajov na účely marketingu, Tovje osobné údaje budeme spracovávať počas obdobia 5 rokov od udelenia súhlasu.

Komu údaje sprístupňujeme

Tvoje osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby a to najmä z vyššie uvedených dôvodov. Všetky nevyhnutné služby ohľadne osobných údajov však nezaisťujeme len vlastnými silami a využívame i služby tretích strán. S tretími stranami, ktorým Tvoje osobné údaje poskytneme, máme uzatvorenú zmluvu, na základe ktorej sme schopní zabezpečiť a chrániť Tvoje práva v oblasti ochrany osobných údajov.

V rámci Vašej objednávky preto môžu byť osobné údaje predané dopravným spoločnostiam:

 • Slovak Parcel Service s.r.o. Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

Okrem objednávky spracovávame Tvoje osobné údaje v informačných a marketingových systémoch tretích strán, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre naše podnikanie, a to napr.:

 • učtovný program Pohoda STORMWARE s.r.o. Matúšova 48, 811 04 (učtovný a skladový software)
 • Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (GSuite - ukladanie informácii o spotrebiteľských prieskumoch a súťažiach)
 • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Ako Tvoje údaje chránime

Pracujeme veľmi tvrdo, aby sme sa uistili, že Tvoje osobné údaje sú v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Tvoje osobné údaje chránili.. Dáta sú zálohované 3 dnovým zalohovacím cyklom. Zabezpečenie dátového centra je v plnom súlade s GDPR a viac informácií je možné dohľadať priamo na stránkach dátového centra.

Prístup k systémom

Prístup k systémom sprostredkovávajúcim osobné údaje našich zákazníkov je umožnený len obmedzenému počtu interných užívateľov, nakoľko je to nevyhnutné pre ich pracovnú náplň. Patriť medzi nich môžu zamestnanci pracujúci v oddelení zákazníckej podpory, vybavovanie objednávok a pod. Jednotliví pracovníci majú vždy prístup len k takému objemu osobných dát, ktoré ku svojej práci nevyhnutne potrebujú. Do všetkých kritických systémov spracovávajúcich osobné údaje našich zákazníkov je prístup obmedzený len v rámci internej siete a vyššie uvedené osoby v prípade ukončenia právneho vzťahu s nami automaticky stratia prístup k Tvojim osobným údajom.

Aké práva Ti dáva GDPR a ako ich u nás využiť

Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu

Kedykoľvek v budúcnosti budeš chcieť, môžeš nás zaslaním správy na e-mailovou adresu info@nuevo.sk požiadať o zaslanie potvrdenia, či nami sú alebo nie sú Tvoje osobné údaje spracovávané. V prípade, že Tvoje osobné údaje nami budú spracovávané, môžeme Ťa na Tvoju žiadosť nad rámec informácií poskytnutých vo Všeobecných obchodných podmienkach, v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v dokumente obsahujúcim údaje o používaní súborov cookies, informovať i o prípadných tretích stranách, ktorým boli alebo budú Tvoje osobné údaje sprístupnené. Pokiaľ nezískame osobné údaje od Teba, máš právo na všetky informácie nám dostupné o tom, odkiaľ sme Tvoje osobné informácie získali.

Pokiaľ o Tebe budeme spracovávať Tvoje osobné údaje nesprávne, môžeš nás na túto skutočnosť zaslaním správy na e-mailovú adresu info@nuevo.sk upozorniť, my následne bez zbytočného odkladu opravíme nesprávne osobné údaje. Po registrácií na našich webových stránkach budeš mať možnosť si svoje osobné údaje opraviť sám za pomoci úprav svojho profilu. V prípade, že by si nám chcel doplniť niektoré osobné údaje, ktoré si nám skôr neposkytol, a tieto osobné údaje sú nevyhnutné pre zabezpečenie nami poskytovaných služieb, stačí ich v príslušnom mieste úpravy profilu vyplniť ešte raz. Písomnou žiadosťou na naše zákaznícke centrum je možné požiadať o odstránenie Tvojho užívateľského účtu a osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné pre ďalšie spracovanie.

Právo vzniesť námietky proti spracovávaniu osobných údajov

Aj v prípade, že budeme Tvoje osobné údaje spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu, máš právo proti takémuto spracovanie vzniesť námietky a to vrátane námietok voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu. Urobíš tak zaslaním správy na e-mailovú adresu info@nuevo.sk. Pokiaľ takúto námietku podáš, bez zbytočného odkladu vyhodnotíme, do akej miery môžeš v súlade so zákonom tvrdiť oprávnenosť našich dôvodov pre spracovanie Tvojich osobných údajov cez Tebou vznesenými námietkami a ako budeme s Tvojimi osobnými údajmi v medziobdobí nakladať. Pokiaľ Ti naše oprávnené dôvody pre spracovanie nepreukážeme, Tvoje osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať.

Právo na obmedzenie práce s osobnými údajmi

Máš právo požadovať, aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Tvojich osobných údajov vrátane ich vymazania, teda aby sme s nimi prestali nakladať:

 • pokiaľ nám dáš vedieť, že sú nami zhromažďované osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti.
 • pokiaľ bude spracovanie Tvojich osobných údajov protiprávne a Ty namiesto o vymazanie požiadaš zaslaním správy na e-mailovú adresu info@nuevo.sk o obmedzenie ich používania.
 • pokiaľ Tvoje osobné údaje už nebudeme potrebovať pre zabezpečenie našich služieb, ale Ty ich budeš potrebovať pre uplatnenie svojich práv.
 • pokiaľ vznesieš námietku proti spracovaniu podľa odstavca vyššie, a to do doby, než overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad Tvojimi záujmami.

Právo byť zabudnutý (právo na vymazanie osobných údajov)

V prípade, že zistíte, že spracovávame Tvoje osobné údaje:

 • napriek tomu, že ich spracovanie už nie je potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získali
 • pokiaľ vznesiete námietku podľa odstavca uvedeného vyššie a my Ti nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad Tvojimi záujmami, Tvojimi právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov, a/alebo
 • neoprávnene

máš právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu od Tvojho oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu info@nuevo.sk takto spracované osobné údaje vymazali. Údaje však nemôžeme vymazať ani na Tvoju žiadosť, pokiaľ bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme, či pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na poskytnutie údajov

Pokiaľ nás zaslaním správy na e-mailovú adresu info@nuevo.sk požiadaš, aby sme Ti poskytli nami spracovávané osobné údaje, zašleme Ti ich v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. vo formáte *.xls, *.csv alebo v obdobnom formáte). Pokiaľ nás požiadaš, aby sme Tvoje osobné údaje zaslali inému správcovi osobných údajov, Tvojej žiadosti samozrejme vyhovieme.

Právo kedykoľvek sa odhlásiť zo zasielania obchodných oznámení

V prípade, že od nás už nebudeš chcieť naďalej dostávať obchodné oznámenia, môžeš ich zasielaniu zabrániť buď kliknutím na odkaz, ktorý je súčasťou každého obchodného oznámenia, alebo upravením odberu vo Tvojom profile vytvorenom na základe registrácie na našej webovej stránke.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so zasielaním obchodných oznámení a so spracovaním osobných údajov za účelom účasti v spotrebiteľskej súťaži

V prípade, že od Teba v rámci našich špeciálnych akcií budeme chcieť Tvoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžeš tento súhlas vziať späť a to kedykoľvek i bez udania dôvodu. Súhlas môžeš vziať späť buď spôsobom presnejšie popísaným v pravidlách spotrebiteľskej súťaže, alebo vždy zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu info@nuevo.sk. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť v súťaži však bude v tomto prípade vylúčená. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, že podľa Tvojho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Tvojich osobných údajov, obráť sa prosím na naše centrum zákazníckej podpory. Pokiaľ by Ti naši kolegovia nepomohli, máš samozrejme právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať.

Bližšie informácie o úrade nájdeš na webových stránkach www.uoou.sk.

 

Zásady používania súborov cookies

Nastavenie a súhlas s použitím vybraných cookies

Pri využívaní webových stránok www.nuevo.sk, prevádzkovateľa Inte s. r. o., vyjadruješ ako užívateľ súhlas s používaním nevyhnutných či tebou vybraných a odsúhlasených kategórií súborov cookies, ktorých účel využívania je uvedený nižšie.

Vybrané a odsúhlasené cookies môžeš kedykoľvek odmietnuť úpravou konfigurácie nastavenia svojho internetového prehliadača. Vzhľadom na riešenia používané na webe odmietnutie podpory súborov cookies môže mať za následok nesprávne fungovanie stránok a znemožňuje personalizáciu ponuky pre tvoje potreby.

Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme?

Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj my využívame cookies, pixely a ďalšie technológie. V tomto článku vám popíšeme, ako fungujú a na čo ich potrebujeme.

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú v tvojom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo „kúsky kódu“, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o tvojom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu "trvanlivosti" – rôznu dobu uloženia v tvojom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z tvojho zariadenia po tom, ako zatvoríš okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú v tvojom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Prečo používame cookies?

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si tvoje úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby si ich nemusel opakovane zadávať vždy, keď sa vrátiš na webovú stránku alebo prechádzaš z jednej webovej stránky na druhú.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo ťa zaujíma na našej webovej stránke, či je pre teba dostatočne prehľadná a vieš na nej nájsť to, čo hľadáš. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevuješ. Používajú sa tiež na to aby ti bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre teba relevantné vzhľadom na tvoje záujmy a potreby.

Aké cookies používame?

 1. Nevyhnutné cookies – tieto cookies zabezpečujú správne fungovanie našej webovej stránky, napríklad sa starajú o funkciu prihlásenia do používateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka alebo odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do účtu. Bez týchto cookies by naša webová stránka správne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, a preto od teba nepožadujeme súhlas s ich uložením a prístupom k nim. Do tejto kategórie zaraďujeme aj cookies, vďaka ktorým pre teba uchováme obsah košíka bez toho, aby si bol prihlásený.
 2. Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybuješ, aby sme ju vedeli spraviť pre teba čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby si ľahko kontroloval a obmedzovai využívanie týchto cookies, nepýtame si od teba na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
  • Google Analytics – Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
 3. Preferenčné cookies – Preferenčné cookies umožňujú, aby si webová stránka zapamätala informácie, ktoré menia, ako sa webová stránka správa alebo ako vyzerá. Je to napríklad preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzaš.
 4. Personalizované cookies – tieto cookies používame na to, aby sme ti na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý ťa podľa tvojich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe tvojich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe tvojho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:
  • Google AdWords – Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
  • Facebook Pixel – Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

Tvoje voľby

Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:

 1. Nastavenia prehliadača: väčšina prehliadačov umožňuje, aby si si vymazal alebo odmietol cookies. Musíme ťa však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby správne fungovať.

AKO MÔŽEM ZMAZAŤ ČI BLOKOVAŤ COOKIES?

To, ako sa do vášho prehliadača budú ukladať cookies, môžete vždy ovplyvniť nastavením Vášho prehliadača. To isté platí aj pre výmaz už uložených cookies.
Každý prehliadač funguje trochu inak, preto návody k jednotlivým prehliadačom nájdete tu:
- Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/
- Google Chrome: https://support.google.com/
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/
Opera: https://help.opera.com/latest/
- Safari: https://support.apple.com/.

 1. Tretie strany: na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán, napríklad na stránke optout.aboutads.info.

Kontaktuj nás

Ak by si mal ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtaj sa nás na info@nuevo.sk.